Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief het Privacybeleid en de Cookie Policy, zijn van toepassing op het gebruik van alle websites van Lolke Jan Pilat Produkties. (hierna te noemen: ‘Lolke Jan Pilat’) met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de websites worden aangeboden.

Lees de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies goed door voordat je websites van Lolkejanpilat.nl gaat gebruiken. Door het gebruik van de Lolkejanpilat.nl websites aanvaard je de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies en ga je akkoord je hieraan te houden.

De Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies worden zo nu en dan door Lolke Jan Pilat aangepast. Lees deze dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Zodra je gebruik maakt van de website ga je akkoord met meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies.

Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de Lolke jan Pilat websites. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Lolke Jan Pilat Produkties. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de Lolke Jan Pilat websites kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op Lolke Jan Pilat websites verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Lolke Jan Pilat wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het gebruik maken van de Lolke Jan Pilat websites ter beschikking gestelde informatie.

Er kunnen links naar andere websites op Lolkejanpilat.nl websites staan die geheel onafhankelijk opereren van lolkejanpilat.nl en waar Lolkejanpilat.nl geen enkele zeggenschap over heeft. Lolkejanpilat.nl heeft deze ter informatie en gemak voor jou opgenomen.
Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy, cookie policy en gebruiksvoorwaarden hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. Lolkejanpilat.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de `Lolkejanpilat.nl websites, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij Lolkejanpilat of haar licentiegevers.

Je kan de informatie op de Lolke Jan Pilat websites raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van de Lolke Jan Pilat websites, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van Lolke Jan Pilat of haar licentiegevers vereist.

Rechtskeuze

Op het gebruik van de websites van Lolkejanpilat.nl is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Vragen

Op onze contactpagina vind je de veelgestelde vragen met antwoorden. Is je vraag niet beantwoord, dan kan je contact met ons opnemen.

Of schrijf ons:
Lolke Jan Pilat Produkties
Tsjerkebourren 68
9286 GC Twijzel